Diplomások részére meghirdetett képzések vizsgakövetelményei

Diszciplináris mesterképzési szakok felvételi elbeszélgetés témakörei

Andragógia mesterszak

Környezettudomány mesterképzési szak
Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő
Szociálpedagógia mesterszak

Tanári mesterképzési szakok felvételi vizsgakövetelményei

Felvételi elbeszélgetés témakörei (2024. szeptemberi kezdéssel meghirdetett 2, 3 és 4 féléves tanári mesterképzési szakok esetében)

Közgazdásztanár 3 féléves szakmai tanárképzés

A közgazdásztanár 3 féléves szakmai tanárképzési szakon a felvételi elbeszélgetés egy motivációs elbeszélgetést tartalmaz.

Ének-zene tanár

Ének gyakorlati vizsga (ének-zene tanári szak, 10 féléves képzés)

Alapfokozat és szakképzettség (BA/BSc) birtokában szakpáros képzés
Sikeres felvétel esetén kreditbeszámítással (100 kredit alapszak + 50 kredit második tanári szak)

Ének gyakorlati vizsga (tanári, 2 féléves rövid ciklusú képzésben)

Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, mesteroklevél megszerzése egy szakon 

Ének gyakorlati vizsga (tanári, 4-3-2 féléves rövid ciklusú képzésben)

Tanító szakképzettség birtokában tanári szakképzettség megszerzése egy szakon (4 félév)

Főiskolai, egyetemi szintű vagy mesterfokozatú végzettség és tanári szakképzettség birtokában újabb tanári szakképzettség megszerzése egy szakon (3 félév

Megfelelő alapképzési szakon (ének-zene, zenekultúra, alkotóművészet és muzikológia, előadó-művészet) szerzett oklevél birtokában egyszakos tanári szakképzettség megszerzése (2 félév)

Népzene- és népikultúra-tanár

Népzene- és népikultúra-tanár gyakorlati vizsga (népzene és népikultúra tanár szak, 10 féléves képzés)
Alapfokozat és szakképzettség (BA/BSc) birtokában szakpáros képzés
Sikeres felvétel esetén kreditbeszámítással (50 kredit második tanári szak)

Népzene- és népikultúra-tanár gyakorlati vizsga (tanári, 2 féléves rövid ciklusú képzésben)
Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, mesteroklevél megszerzése egy szakon
Az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű ének-zene, népzenetanár szakon tanári szakképzettséggel rendelkezők népzene- és népikultúra-tanár szakon szerezhetnek mesterfokozatú tanári szakképzettséget.
Kizárólag a korábbi tanulmányok során főtárgyként (A-hangszer) tanult hangszer teljes beszámítására van lehetőség a mesterfokozat megszerzéséhez.

Népzene- és népikultúra-tanár gyakorlati vizsga (tanári, 4 féléves rövid ciklusú képzésben)

Egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári szakképzettséget követően, egy szakos, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben 

Tanító szakképzettség birtokában 

Vizuáliskultúra-tanár

Vizuáliskultúra-tanár gyakorlati vizsga (vizuáliskultúra tanár szak, 10 féléves képzés)
Alapfokozat és szakképzettség (BA/BSc) birtokában szakpáros képzés
Sikeres felvétel esetén kreditbeszámítással (100 kredit alapszak + 50 kredit második tanári szak)

Vizuáliskultúra-tanár gyakorlati vizsga (tanári, 2 és 4 féléves rövid ciklusú képzésben)

Megfelelő alapképzési szakon (képi ábrázolás, képalkotás, környezetkultúra, stb.) szerzett oklevél birtokában (2 félév).

Meghatározott diszciplináris mesterképzési szakon (képzőművészet, művészettörténet, stb.) szerzett oklevél birtokában (2 félév).

Főiskolai szintű rajztanári és vizuális kommunikáció tanári szakképzettség birtokában (2 félév).

Főiskolai, egyetemi szintű vagy mesterfokozatú végzettség és tanári szakképzettség birtokában újabb tanári szakképzettség megszerzése egy szakon (4 félév).

Tanító szakképzettség birtokában (4 félév).

Testnevelőtanár

Gyakorlati vizsgakövetelmény (testnevelő tanár szak, 10 féléves képzés)
Alapfokozat és szakképzettség (BA/BSc) birtokában szakpáros képzés
Sikeres felvétel esetén kreditbeszámítással (100 kredit alapszak + 50 kredit második tanári szak)

Gyakorlati vizsgakövetelmény (tanári, 2 és 4 féléves rövid ciklusú képzésben
Megfelelő alapképzési szakon (edző, testnevelő- edző) szerzett oklevél birtokában (2 félév).

Tanító szakképzettség birtokában (4 félév).

 

teszt