Diplomások részére meghirdetett képzések vizsgakövetelményei

Diszciplináris mesterképzési szakok felvételi elbeszélgetés témakörei Andragógia mesterszak
Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő
Szociálpedagógia mesterszak

Tanári mesterképzési szakok felvételi vizsgakövetelményei
Pályaalkalmassági vizsgakövetelmény
A pedagógus végzettség igazolása mentesít a pályaalkalmassági vizsgálat alól!
Felvételi elbeszélgetés témakörei (tanári 2-4 féléves rövid ciklusú képzésben) az alábbi szakokon:
angol nyelv és kultúra tanára
biológiatanár
fizikatanár
földrajztanár
informatikatanár (digitális kultúra tanára)
kémiatanár
magyartanár
matematikatanár
mérnöktanár
technika- és tervezés-tanár 
természettudomány–környezettan tanár
testnevelő tanár (2 félév)
történelemtanár

Közgazdásztanár 2-4 féléves szakmai tanárképzés
A közgazdásztanár 2-4 féléves szakmai tanárképzési szakon a felvételi elbeszélgetés egy motivációs elbeszélgetést tartalmaz.

Ének gyakorlati vizsga (ének-zene tanári szak, 10 féléves képzés)
Alapfokozat és szakképzettség (BA/BSc) birtokában szakpáros képzés
Sikeres felvétel esetén kreditbeszámítással (100 kredit alapszak + 50 kredit második tanári szak)

Ének-zene gyakorlati vizsga (tanári, 2 féléves rövid ciklusú képzésben)
Főiskolai szintű tanári szakképzettséget követően, ugyanazon a szakterületen, egy szakos tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben

Ének gyakorlati vizsga (tanári, 4 féléves rövid ciklusú képzésben)
Egyetemi vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári szakképzettséget követően, egy szakos, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben
Tanító szakképzettség birtokában

Ének-zene gyakorlati vizsga - Beregszász (tanári, 4 féléves rövid ciklusú képzésben)
Tanító szakképzettség birtokában

Népzene- és népikultúra-tanár

Népzene- és népikultúra-tanár gyakorlati vizsga (népzene és népikultúra tanár szak, 10 féléves képzés)
Alapfokozat és szakképzettség (BA/BSc) birtokában szakpáros képzés
Sikeres felvétel esetén kreditbeszámítással (50 kredit második tanári szak)

Népzene- és népikultúra-tanár gyakorlati vizsga (tanári, 4 féléves rövid ciklusú képzésben)
Egyetemi vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári szakképzettséget követően, egy szakos, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben
Tanító szakképzettség birtokában

Népzene- és népikultúra-tanár gyakorlati vizsga (tanári, 2 féléves rövid ciklusú képzésben)
Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, mesteroklevél megszerzése egy szakon
Az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű ének-zene, népzenetanár szakon tanári szakképzettséggel rendelkezők népzene- és népikultúra-tanár szakon szerezhetnek mesterfokozatú tanári szakképzettséget.
Kizárólag a korábbi tanulmányok során főtárgyként (A-hangszer) tanult hangszer teljes beszámítására van lehetőség a mesterfokozat megszerzéséhez.
 

Vizuáliskultúra-tanár

Vizuáliskultúra-tanár gyakorlati vizsga (vizuáliskultúra tanár szak, 10 féléves képzés)
Alapfokozat és szakképzettség (BA/BSc) birtokában szakpáros képzés
Sikeres felvétel esetén kreditbeszámítással (100 kredit alapszak + 50 kredit második tanári szak)

Vizuáliskultúra-tanár gyakorlati vizsga (tanári, 4 féléves rövid ciklusú képzésben)
Egyetemi vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári szakképzettséget követően, egy szakos, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben
Tanító szakképzettség birtokában

Testnevelőtanár

Gyakorlati vizsgakövetelmény (testnevelő tanár szak, 10 féléves képzés)
Alapfokozat és szakképzettség (BA/BSc) birtokában szakpáros képzés
Sikeres felvétel esetén kreditbeszámítással (100 kredit alapszak + 50 kredit második tanári szak)

Gyakorlati vizsgakövetelmény (tanári 4 féléves rövid ciklusú képzésben)
Egyetemi vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári szakképzettséget követően, egy szakos, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben
Tanító szakképzettség birtokában