Felsőoktatási szakképzés

 

 

 

 

 

AGRÁR

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

INFORMATIKA

MŰSZAKI

 


AGRÁR

Mezőgazdasági:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben.
 

Gyógy- és fűszernövények:

A képzés célja olyan szakképzettség elérésének biztosítása, amelynek birtokosa képes a gyógy- és fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak termesztéstechnológiáit megvalósítani, azt fejleszteni, a vadon termő gyógynövények fenntartható gyűjtését megvalósítani, az egyes munkafolyamatokat megtervezni és azokat irányítani, az ökológiai adottságoknak megfelelően a termesztéstechnológia elemeit (biológiai, agrotechnikai) összehangolni és adaptálni. Jártas a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismeri a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel. Képes a kis- és középüzemekben korszerű irányítói és vezetői tevékenységre.

 GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

 

Gazdálkodási és menedzsment:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival. Ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával. Ismerik továbbá a projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének alapjait, részt tudnak vállalni annak gyakorlati megvalósulásában. Ismerik a projekt tervezését és végrehajtását támogató informatikai eszközöket, valamint a döntés-előkészítés módszertani alapjait.

 


Turizmus-vendéglátás (turizmus):

A 4 féléves képzés célja olyan idegen nyelveket beszélő szakemberek képzése, akik gyakorlatcentrikus szakirányú ismereteik birtokában képesek a turizmus és vendéglátás szektorban működő szervezetek értékteremtő tevékenysége során felmerülő feladatok hatékony megvalósítására, a fogyasztói igények változásainak és az elégedettség alakulásának nyomon követésére. A végzett hallgatók képesek a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, illetve a felsővezetők munkáját támogató. szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.INFORMATIKA

Programtervező informatikus (fejlesztő):

A 4 négy féléves képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felsőfokú végzettségi szintet igazoló oklevelet ugyan nem kapnak, de elsajátítják azokat az informatikai ismereteket, amellyel piacképes tudásra tehetnek szert. Akik programtervező informatikus (fejlesztő) felsőoktatási szakképzésre járnak, általában már a tanulmányaik alatt találnak munkát a munkaerőpiacon. Egy jó programozó kiváló lehetőségek közül választhat, mert megfelelő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy programokat írjon, avagy fejlesszen.
Hallgatóink elsajátítják az algoritmusok tervezését és elemzését, képessé válnak Web-programozásra, multimédiás alkalmazások tervezésére. A felsőfokú fejlesztő programtervező informatikus-asszisztensek képesek lesznek részt venni hardver- és szoftverrendszerek tervezésében, létrehozásában, működtetésében. A gyakorlatorientált képzés során marketing, kommunikációs és egyéb hasznos ismeretekre is szert tesznek.
Hallgatóink az oklevél megszerzése után alapképzési szakon folytathatják tanulmányaikat, melynek nagy előnye, hogy minimum 30 maximum 90 kreditértéket beszámítunk FOKSZ-os tanulmányaik alapján.


MŰSZAKI

Légijármű-vezetés:

A képzés célja olyan elméleti ismeretekkel, gyakorlati jártassággal és angol nyelvtudással rendelkező szakemberek képzése, akik ATP(A) integrált képzés után felkészültségük alapján megfelelnek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) PART-FCL 1 előírásainak megfelelő 1178/2011 (2011.11.03) EU Rendelet CPL/ME IR (többmotoros műszeres kereskedelmi légijármű-vezető jogosítás Commercial Pilot Licence / Multi Engine, Instrument Rating) jogosításra előírt feltételeinek és képesek különböző légijárművekkel végzett szolgáltatások nyújtására.

A légijármű-vezető szakképzettség nem jogosít hivatásos légijármű-vezető tevékenység ellátására. Légijármű-vezető tevékenységre jogosultságot biztosító szakszolgálati engedély az NKH Légügyi Hivatal akkreditált vizsgarendszerében eredményes elméleti és gyakorlati vizsga letételével szerezhető.

Műszaki:

A Műszaki felsőoktatási szakképzés célja olyan műszaki szakemberek képzése, akik specializációjuknak megfelelő széles körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint — elsősorban munkaadói igényekre alapozott — gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a vállalatoknál és intézményeknél dolgozó mérnökök munkáját. A végzett szakemberek önálló és csoportban való munkavégzésük során képesek mérnöki felkészültséget és különleges engedélyt nem igénylő gyártási, szerelési, kivitelezési, építési, fenntartási, vállalkozási, karbantartási, üzemeltetési folyamatirányítási, analitikai, környezetvédelmi, és fejlesztési részfeladatokat végezni, illetve alkalmasak a munkafolyamatok középszintű irányítására, szervezésére és műszaki ügyintézői feladatok ellátására.