A jelentkezés általános tudnivalói

Tudnivalók a jelentkezésről

 

A 2024. szeptemberben induló alapképzési szakokra, osztatlan képzésekre, felsőoktatási szakképzésekre, mesterképzési szakokra a felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben:

 

2024. február 15.

 

Az E-felvételi rendszer elérhető a https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli oldalon.

 

Regisztráció

A 2024. szeptemberben induló képzésekre jelentkezők Ügyfélkapus azonosítást követően léphetnek be az E-felvételibe, nekik nem szükséges ehhez regisztrálniuk a www.felvi.hu-n. Ezt követően az E-felvételi menüpontra történő első kattintáskor a jelentkezőnek el kell fogadnia a felhasználási feltételeket.

 

A felhasználási feltételek elfogadása után, az E-felvételi felületére történő első belépéskor a rendszer automatikusan elküldi a regisztrációkor megadott e-mail címre az egyedi biztonsági kódját, amely az E-felvételi rendszerébe való belépéshez szükséges, egyúttal kiosztja az ún. felvételi azonosító számot. A felvételi azonosító szám ezt követően folyamatosan látható az E-felvételi felületén is.

 

Az E-felvételi sikeres hitelesítése és az adatok feldolgozása után ezen a felvételi azonosító számon tartják majd nyilván a jelentkező adatait. A felvételi eljárás folyamán ügyintézés vagy tájékozódás során erre a felvételi azonosító számra kell hivatkoznia.

 

Jelentkezési helyek

 

Az E-felvételi „Jelentkezés felvétele” menüpontjában kell megjelölni, hogy a jelentkező milyen képzési szinten, milyen munkarend szerinti képzésre, és milyen finanszírozási formára jelentkezik. A jelentkezési helyeket legördülő menüből kell kiválasztani. Amennyiben a jelentkező több helyre is jelentkezik, azokat rangsorolnia kell

 

A 2024. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb 6 (hat) jelentkezési hely jelölhető meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha ugyanazon jelentkezési hely minkét finanszírozási formáját megjelöli, azaz ha az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend és a képzés helye és nyelve is azonos, csak a finanszírozási forma tér el.

 

Egy felsőoktatási felvételi eljárásban minden jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a jelentkezéseinek sorrendjében szereplő első olyan helyre, ahol a felvételi összpontszáma eléri vagy meghaladja az adott jelentkezési helyre megállapított felvételi ponthatárt. Ebben az esetben magasabb sorszámú jelentkezési helyekre nem vehető fel akkor sem, ha felvételi összpontszáma elérné az azokon megállapított ponthatárt.

 

Dokumentumok feltöltése

 

Az E-felvételi jelentkezéskor fel kell tölteni valamennyi, a jelentkezéshez szükséges és már rendelkezésre álló dokumentumot, kivéve azokat, amelyek adatait elektronikus közhiteles nyilvántartásból veszi át az Oktatási Hivatal. A jelentkezési határidőt követően kézhez kapott dokumentumokat legkésőbb 2024. július 10-ig pótolhatja! Az eljárás során az adott évben külföldön érettségiző, valamint oklevelet szerző jelentkező a hiánypótlást ettől eltérő határidővel, de legfeljebb a besorolási döntést megelőző 8. napig, azaz 2024. július 16-ig teheti meg.

 

Mivel a felvételi eljárás kizárólag elektronikus úton zajlik, ezért kérjük, hogy minden olyan dokumentumot, amelynek figyelembevételét kéri az eljárásban, az E-felvételi felületére töltse fel, a megfelelő dokumentumtípusba.

 

NEM kell feltölteni az alábbi dokumentumokat:

1. a 2003. január 1. után Magyarországon megszerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat: ezek hitelességét a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából ellenőrzik. Ehhez a bizonyítvány adatait (nyelvvizsga nyelve, szintje, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma) kötelező megadni az E-felvételiben.

2. a 2006. január 1. után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt és érettségi tanúsítványt: az ezekben szereplő érettségi vizsgaeredményeket a Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelés információs rendszeréből, ezért ezek adatait nem kell megadni a jelentkezés során.

3. a 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú végzettséget igazoló vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevelet: ezeket az adatokat a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést és a záróvizsgát idegen nyelven végezte a jelentkező.

 

Az ügyintézési időszakban folyamatosan nyomon követheti a fenti közhiteles nyilvántartásokból átvett adatait, információit. Amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, azt a dokumentum feltöltésével tudja jelezni.

 

Kiegészítő eljárási díj

 

A felsőoktatási felvételi eljárás során díjmentesen három képzés jelölhető meg (állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában, azaz összesen hat sor tölthető ki). A további, legfeljebb három képzési hely megjelölése esetén 2000-2000 Ft kiegészítő eljárási díj fizetendő.

 

A díjmentesen megjelölt képzéseken túl rögzített jelentkezési helyek alapján az E-felvételi automatikusan kiszámolja és megjeleníti a fizetendő kiegészítő eljárási díjat, amelyet a jelentkezőnek egy összegben kell megfizetnie.

Erre kizárólag az alábbi módok egyikén van lehetőség:

  • banki átutalással,
  • bankkártyás fizetéssel (internetes tranzakcióra alkalmas bankkártya használatával), az E-felvételiből elérhető online felületen.

A befizetés határideje megegyezik a jelentkezés határidejével, azaz 2024. február 15.

 

Hitelesítés

 

A jelentkezőnek hitelesítenie kell jelentkezését, mert e nélkül a jelentkezés érvénytelen!

 

A hitelesítés Ügyfélkapu segítségével történik. A hitelesítés eredményéről a jelentkező elektronikus értesítést kap.

 

A hitelesítés határideje: 2024. február 15.