A jelentkezés általános tudnivalói

Tudnivalók a jelentkezésről

A 2022. szeptemberben induló alapképzési szakokra, osztatlan képzésekre, felsőoktatási szakképzésekre, mesterképzési szakokra a felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben:

2022. február 15.

Regisztráció

A regisztráció során a felhasználó megad egy saját felhasználói nevet, jelszót és egy e‑mail címet, amelyekkel a későbbiekben bármikor be tud jelentkezni a honlapon. A regisztrációt követően az E-felvételi menüpontra történő első kattintáskor a jelentkezőnek el kell fogadnia a felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek elfogadása után, az E-felvételi felületére történő első belépéskor a rendszer automatikusan elküldi a regisztrációkor megadott e-mail címre az egyedi biztonsági kódját, amely az E-felvételi rendszerébe való belépéshez szükséges, egyúttal kiosztja az ún. felvételi azonosító számot. A felvételi azonosító szám ezt követően folyamatosan látható az E-felvételi felületén is.

Az E-felvételi sikeres hitelesítése és az adatok feldolgozása után ezen a felvételi azonosító számon tartják majd nyilván a jelentkező adatait. A 2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás folyamán ügyintézés vagy tájékozódás során erre a felvételi azonosító számra kell hivatkoznia.

Jelentkezési helyek

Az E-felvételi „Jelentkezés felvétele” menüpontjában kell megjelölni, hogy a jelentkező milyen képzési szinten, milyen munkarend szerinti képzésre, és milyen finanszírozási formára jelentkezik. A jelentkezési helyeket legördülő menüből kell kiválasztani. Amennyiben a jelentkező több helyre is jelentkezik, azokat rangsorolnia kell

A 2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb 6 (hat) jelentkezési hely jelölhető meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha ugyanazon jelentkezési hely minkét finanszírozási formáját megjelöli, azaz ha az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend és a képzés helye és nyelve is azonos, csak a finanszírozási forma tér el.

Egy felsőoktatási felvételi eljárásban minden jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a jelentkezéseinek sorrendjében szereplő első olyan helyre, ahol a felvételi összpontszáma eléri vagy meghaladja az adott jelentkezési helyre megállapított felvételi ponthatárt. Ebben az esetben magasabb sorszámú jelentkezési helyekre nem vehető fel akkor sem, ha felvételi összpontszáma elérné az azokon megállapított ponthatárt.

Dokumentumok feltöltése

Az E-felvételi jelentkezéskor fel kell tölteni valamennyi, a jelentkezéshez szükséges és már rendelkezésre álló dokumentumot. Az ezt követően kézhez kapott dokumentumokat legkésőbb 2022. július 7-ig pótolhatja! Az eljárás során külföldön érettségiző, valamint oklevelet szerző jelentkező a hiánypótlást ettől eltérő határidővel, de legfeljebb a besorolási döntést megelőző 8. napig, azaz 2022. július 13-ig teheti meg.

Amennyiben a jelentkezőnek nincsen lehetősége a szükséges bizonyítványok, oklevelek, tanúsítványok és egyéb igazolások elektronikus feltöltésére, akkor postai úton az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre lehet azokat benyújtani.

NEM kell feltölteni az alábbi dokumentumokat:

  • A 2003. január 1. után megszerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat: ezek hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik. Ehhez a bizonyítvány adatait (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma) kötelező megadni az E-felvételiben.
  • A 2006. január 1. után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt és érettségi tanúsítványt: az ezekben szereplő érettségi vizsgaeredményeket a Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelés információs rendszeréből, ezeknek az adatait nem kell megadni a jelentkezés során.
  • A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet: ezeket az adatokat a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést és a záróvizsgát idegen nyelven végezte a jelentkező.
  • A magyar felsőoktatási szakképzésről szóló oklevelet: ezeket az adatokat a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből.

Kiegészítő eljárási díj

A felsőoktatási felvételi eljárás során díjmentesen három képzés jelölhető meg (állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában, azaz összesen hat sor tölthető ki). A további, legfeljebb három képzési hely megjelölése esetén 2000-2000 Ft kiegészítő eljárási díj fizetendő.

A díjmentesen megjelölt képzéseken túl rögzített jelentkezési helyek alapján az E-felvételi automatikusan kiszámolja és megjeleníti a fizetendő kiegészítő eljárási díjat, amelyet a jelentkezőnek egy összegben kell megfizetnie.

Erre kizárólag az alábbi módok egyikén van lehetőség:

  • banki átutalással,
  • bankkártyás fizetéssel (internetes tranzakcióra alkalmas bankkártya használatával).

A befizetés határideje megegyezik a jelentkezés határidejével, azaz 2022. február 15.

Hitelesítés

A jelentkezőnek hitelesítenie kell jelentkezését, mert e nélkül a jelentkezés érvénytelen!

A hitelesítésre két lehetőség van:

  • Ügyfélkapu regisztrációval, a két rendszerbe történő együttes belépéssel. (Az Ügyfélkapu használatához egyszeri, személyes okmányirodai regisztráció szükséges.) A hitelesítési folyamat végrehajtására vonatkozó pontos útmutatást az E-felvételi felülete tartalmazza. A hitelesítés eredményéről a jelentkező elektronikus értesítést kap.
  • Hitelesítő adatlappal (Az űrlapok kitöltése után – adatainak ellenőrzése és mentése után – ki kell nyomtatnia a felületről az ún. Hitelesítő adatlapot, és azt aláírásával hitelesítve – célszerűen ajánlott küldeményként – postáznia kell a következő címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje – 2022. február 20.

Amennyiben a Hitelesítő adatlap legenerálása után, de még a jelentkezési határidő lejárta előtt bármit módosít az E-felvételiben (adatot módosít, dokumentumot tölt fel stb.), úgy ismét le kell generálnia a Hitelesítő adatlapot és be kell küldenie, különben érvénytelen lesz a jelentkezése!