Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő

A felvételi beszélgetés témakörei:
 
  1. A globalizáció környezeti, társadalmi és kulturális következményei
  2. A család szerepe és működése az egyén mentális egészségében
  3. Ember és környezetének viszonya, működési zavarai. A közösségi lélekvédelem mikro- és makroszintű összefüggései.
  4. Hazai közösségfejlesztés és közösségi munka
  5. Közösségi média lehetőségei a közösségfejlesztésben
A felvételi beszélgetés során nem a jelentkezők lexikális tudást mérjük, hanem szeretnénk meggyőződni a felvételizők attitűdjéről, motiváltságáról, nyitottságáról és szakmai elhivatottságáról.
 
Ajánlott irodalom:
Továbbá a tárgykörökhöz kapcsolódó online források és eddigi tanulmányaik során szerzett ismereteik.