Andragógia mesterszak

FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉS

Andragógia mesterképzési szak

Szóbeli felvételi elbeszélgetés témakörei:

Az előzetes ismeretek (előképzettségnek megfelelően) alapján egy választott téma.

1. Andragógia tárgykör témakörei:

  • Az egész életen át tartó tanulás megvalósulásának lehetőségei Magyarországon
  • Esélyegyenlőség és a felnőttkori tanulás
  • Munkaerőpiac és felnőttoktatás

2. Pedagógia tárgykör témakörei:

  • Az oktatás tartalmi fejlesztése és szabályozása.
  • Az oktatás minősége és eredményessége.
  • Egyenlőtlenségek és speciális igények az oktatásban.

3. Szociológia tárgykör témakörei:

  • A kommunikációs technológiák társadalmi hatásai
  • Kulturális fogyasztás mintázatai a magyar társadalomban
  • Társadalmi egyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban