Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésben

 

A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell kiszámítani:

 

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/pontszamitas_F.jpg

 

A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni!

 

A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) évfolyamos középiskolai osztályzataiból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni.

 

Az érettségi pontok: két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számítható pontok. Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100 pont).
Felsőoktatási szakképzés esetében a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása.

 

A felsőoktatási szakképzésre jelentkezés esetén – a fentieken túlmenően – az alapképzésre, osztatlan képzésre vonatkozó pontszámítási szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal a kivétellel, hogy ezen a képzési szinten korábbi szakképesítés alapján nem adható többletpont.

 

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők felvételi pontszámát az oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani az alábbiak szerint:

  • jeles oklevél: 400 pont,
  • jó oklevél: 360 pont,
  • közepes oklevél: 320 pont,
  • elégséges oklevél: 280 pont.

Az összpontszám meghatározásakor az így kapott pontszámhoz hozzá kell adni azokat a többletpontokat, amelyekre a jelentkező jogosult.

Fontos ellenőrizni, hogy a választani kívánt képzésben van-e lehetőség az oklevélből történő pontszámításra, illetve ha igen, akkor ennek van-e további feltétele (pl. képzési területre vonatkozó korlátozás stb.)

A többletpontok táblázata itt elérhető.