Pontszámítás felsőoktatási felvételi szakmai vizsga alapján

A jelentkezés, a pontszámítás feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgakövetelményt teljesítheti legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával, ha az adott közismereti vizsgatárgyból rendelkezik

· a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,

· valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,

· nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy

· az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel.

 

A felvételi eljárás során csak közismereti vizsgatantárgyból, legfeljebb három felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára lehet jelentkezni.

 

Nem jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára:

· akinek az érettségi bizonyítványa nem tartalmazza az adott érettségi vizsgatárgyat,

· aki a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben (2005-ben és azután) szerezte meg az érettségi bizonyítványát, függetlenül a benne szereplő érettségi vizsgatárgyaktól.

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi.

 

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára az E-felvételi felületén a jelentkezési időszakban, azaz 2023. február 15-ig az Érettségi eredmények menüpontban, azt követően 2023. április 30-ig írásban, a felveteli.eljaras@oh.gov.hu e-mail címen lehet jelentkezni. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga térítésmentes.

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szereplő felsőoktatási intézményben kell letenni.

A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők részére. A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyankénti lebonyolítására várhatóan 2023. július első hetében kerül sor.

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot. Ebben az esetben kiváltja az emelt szintű érettségit, és a jelentkező megkapja az 50 többletpontot, ha olyan tárgyból tett vizsgát, amiből érettségi pontot lehet számítani.

 

Az érettségi pontok számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény kerül beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye).

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer által kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) közzétett, az adott érettségi vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul.

Figyelem! Az általános felsőoktatási felvételi eljárásban letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredményét (megfelelt/nem felelt meg) figyelembe lehet venni a pótfelvételi eljárásban is, azonban a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga nem eredményez az adott vizsgatárgyból emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt.