Pontszámítás alapképzésre és osztatlan tanárképzésre történő jelentkezés esetén

Alap- és osztatlan képzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani.

 

Alapesetben:

 

  

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/pontszamitas_AO.jpg

 

Az alábbi pontszámítási módok pedig a 2021-től szerezhető középfokú szakképzettséget tanúsító oklevelet és szakgimnáziumban oktatható szakképesítést igazoló képesítő bizonyítványt, valamint a 2012 után szerzett, a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést szerzett jelentkező szakképesítésének megfelelő szakirányú továbbtanulása esetén alkalmazhatók (csak a Felvételi tájékoztató  1/B. sz. táblázatában foglaltak alapján):

 

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/pontszamitas_AO_szakmai.jpg

 

Figyelem: csak akkor kerül kizárólag a szakmai vizsga eredménye után járó pont alapján kiszámításra az érettségi pont, ha a szakmai vizsga minősítése legalább jó, így a jelentkező a szakmai vizsga eredménye után legfeljebb 400 pontot szerezhet. (a pontszámítás alapja a szakmai vizsgán kapott százalékos eredmény, illetve ha a százalékos érték nem állapítható meg, úgy a jeles érdemjegyű szakmai vizsga 100 pontot, a jó érdemjegyű szakmai vizsga 80 pontot ér)

 

A számítási módok közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni!

 

„Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkező jelentkező esetében az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg:

  • jeles (5): 100%,
  • jó (4): 79%,
  • közepes (3): 59%,
  • elégséges (2): 39%.

 

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők felvételi pontszámát az oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani (általában az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel) az alábbiak szerint:

  • jeles oklevél: 400 pont,
  • jó oklevél: 360 pont,
  • közepes oklevél: 320 pont,
  • elégséges oklevél: 280 pont.

Az összpontszám meghatározásakor az így kapott pontszámhoz hozzá kell adni azokat a többletpontokat, amelyekre a jelentkező jogosult.

Fontos ellenőrizni, hogy a választani kívánt képzésben van-e lehetőség az oklevélből történő pontszámításra, illetve ha igen, akkor ennek van-e további feltétele (pl. képzési területre vonatkozó korlátozás stb.)

 

A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjain (pl. képi ábrázolás alapképzési szak), valamint a sporttudomány képzési területen az edző alapképzési szakon gyakorlati vizsgát szervez az intézmény, ahol legfeljebb 200 pont szerezhető. 

A felvételi összpontszámot ezeken a szakokon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül.

 

A művészeti jellegű osztatlan tanárképzési szakokon (pl. ének-zene tanár, népzene- és népikultúra-tanár, vizuáliskultúra-tanár), valamint a testnevelő tanár osztatlan szakon szintén gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás, ahol szakonként legfeljebb 100 pont szerezhető.

Osztatlan közismereti tanárképzés esetében, amennyiben mindkét szakképzettségre történő felvétel feltétele gyakorlati vizsga teljesítése, a felvételi összpontszámot többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.

 

Többletpontok:

 

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.

 

Nem adható többletpont a sporttudomány képzési terület edző alapképzési szakján, valamint a művészeti és művészetközvetítés képzési területhez tartozó alapképzési szakok (pl. képi ábrázolás alapképzési szak) esetében.

 

Ez a szabály érvényes az osztatlan egyszakos és kétszakos – a fenti alapképzéseken alapuló – osztatlan tanárképzések esetében is (pl. intézményünkben az osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; népzene- és népikultúra-tanár]]).

Ez alól kivételt jelent, ha a kétszakos osztatlan tanárképzés egyik szakján az érettségi pontot az emelt szintű érettségiből számítják ki, mert ebben az esetben az azért járó 50 többletpontot megkapja a jelentkező (pl. intézményünkben az osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár]]).

 

A többletpontok táblázata itt elérhető.