Felvételi 2018.

Új szakokra is lehet jelentkezni!

 

Szlavisztika [ukrán] és
közgazdásztanár [pénzügy-számvitel] szakon
is tanulhatsz már nálunk!

A szlavisztika [ukrán] alapszakos bölcsész képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában középfokú (Közös Európai Referenciakeret) B2 komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek ukrán nyelven hétköznapi, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, szóban és írásban alkotni.
Az ukrán–magyar ügyintézői specializációnak köszönhetően - és kihasználva a határ közelségét - a végzett hallgatók felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismeretekkel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek, hogy elősegítsék a két ország közötti társadalmi, kulturális és gazdasági kapcsolatok elmélyítését.

A közgazdász tanár szak elvégzése minden olyan köznevelésben oktató kollégának tanári végzettséget adó lehetőség, akik jelenleg gazdasági tárgyakat tanítanak. A szakon tanári mesteroklevelet szerzők olyan tárgyak oktatására szereznek jogosultságot szakgimnáziumokban, gimnáziumokban és általános iskolákban, mint közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, számviteli ismeretek, pénzügyi kultúra stb.A szakot elvégző hallgatók ún. kooperatív képzés keretében sajátítják el a tantárgyak egy részét, ahol vállalati szakemberek, gazdálkodó szervezetek képviselői mutatják be az elméleti tudás mellett a gyakorlati tapasztalatokat is.
A képzés feltétele: gazdaságtudományi területen megszerzett korábbi oklevél, valamint egy motivációs elbeszélgetésen való részvétel. 
Közgazdásztanár (pénzügy-számvitel) szakképzettség a képzési területnek megfelelő (gazdaságtudományi) szakirányú alapképzési, valamint főiskolai szintű szak után 4 féléves képzésben szerezhető. Köznevelési munkatapasztalat alapján a képzési idő 3 félévre rövidülhet.
Közgazdász tanár (pénzügy-számvitel) szakképzettség a tanár szak szakterületén (gazdaságtudományi) nem tanári szakon szerzett mesterfokozatot követően 2 féléves képzésben szerezhető.

Bővebb információ a jelentkezéssel kapcsolatban a www.felvi.hu oldalon, a Felvételi tájékoztató 2018. január 31-én megjelenő Kiegészítésében található.