Felvételi 2017.

Új szakokra is lehet jelentkezni!

 

 

Óvodapedagógusnak vagy közösség-szervezőnek is tanulhatsz már nálunk!

 

 

 

A Nyíregyházi Egyetemen a 2017. évi általános felvételi eljárásban egyes szakjaink más névvel, korszerűbb tartalommal jelennek meg, valamint teljesen új szakokat is kínál intézményünk.

 

Újra meghirdetésre kerül a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, valamint a pedagógia alapképzési szak. A művészetközvetítés képzési területen a képi ábrázolás alapképzési szakunkat a képalkotás [képalkotás] alapképzési szak váltja fel, valamint az ének-zene alapképzési szak helyett a zenekultúra alapképzési szak jelenik meg. A sport képzési területen a sportszervező alapképzési szakot ettől az évtől sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] néven indítja egyetemünk.

 

Vannak azonban olyan szakjaink is, amelyek várhatóan a 2017. január 31-én megjelenő Kiegészítésben fognak szerepelni. Ilyen a közösségszervezés alapképzési szak, az óvodapedagógus alapképzési szak, valamint a hivatásos repülőgép vezetői alapképzési szak.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS A KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAKOKRÓL:

 

ÓVODAPEDAGÓGUS

 

A Nyíregyházi Egyetem jelentős szakmai múlttal rendelkezik az óvodapedagógus-képzést illetően. A jogelőd intézményben (Bessenyei György Tanárképző Főiskola) esti és levelező tagozatos óvóképzés folyt 1971-1983 között. A képzés nemcsak az anyaintézményben zajlott, hanem külső helyszínen is, a nyíregyházi tanárképző főiskola hajdúböszörményi intézetében. (A hajdúböszörményi kihelyezett Óvóképző Intézet 1974-ben vált önállóvá). A nappali tagozatos óvodapedagógus-képzés 1989-ben indult el, és 1998-ig folyt, nemcsak Nyíregyházán, hanem Beregszászon is. A Tanítóképző Intézet, valamint az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet jelenlegi oktatóinak egyharmada még részt vett az 1989-1998 között zajló képzésben, tehát valós szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik az óvodapedagógus-képzést illetően.

A Nyíregyházi Egyetem a pedagógusképzési területen belül eddig a csecsemőgondozó és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzésben, csecsemő- és kisgyermeknevelő, tanító alapképzési szakokon, mestertanári és osztatlan tanári mesterszakokon, valamint pedagógus szakvizsgával záruló szakirányú továbbképzési szakokon folytatott képzéseket. Az óvodapedagógus-képzés elindítása teljessé teszi a Nyíregyházi Egyetem pedagógusképzési vertikumát, az egyes pedagógusképzési alap-, mester- és szakirányú továbbképzési szakok az eddigieknél még jobban kiegészíthetik egymást, az átmenetek tanulmányozására, a kora gyermekkori fejlesztés kutatására, valamint a képzésszervezés racionalizálására számtalan lehetőséget kínálnak.

Összegezve: a Nyíregyházi Egyetem képzési tradíciói, jelenleg folyó alap- és mesterképzései, szakirányú továbbképzései, valamint komoly szakmai, oktatói és tudományos kutatói tapasztalattal rendelkező munkatársai garanciát jelentenek magas színvonalú óvodapedagógus-képzés folyatásához.

Az Egyetem működési engedélyében pedagógusképzési területre teljes idejű képzésben (nappali tagozat) 800 fő és részidejű képzésben (levelező tagozat) 1100 fő maximálisan felvehető hallgatói létszámmal rendelkezik. Az indítandó alapképzési szakot évfolyamonként teljes idejű képzésben (nappali tagozat) 30 fővel, részidejű képzésben (levelező tagozat) 20 fővel tervezzük indítani. Ezekhez a létszámokhoz mind a személyi, infrastrukturális és a gyakorlati képzéshez szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

 

 

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

 

A közösségszervezés alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése. A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, feladatokat lát el.

A képzés ideje: 6 félév

 

A közösségszervezés új alapszak, ezért csak 2017. január 31-e után lesz látható a felvi.hu-n, és ezt követően tudsz a szakra jelentkezni!

Tanulmányaidat akár andagógia mesterképzési szakon is folytathatod a Nyíregyházi Egyetemen.

 

 

HIVATÁSOS REPÜLŐGÉP VEZETŐI

 

Cél olyan ATP(A) elméleti és CPL/IR, ME, MCC gyakorlati jogosítással rendelkező hivatásos repülőgépvezetők képzése, akik alkalmasak a repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, szervezeteknél a hivatásos repülőgépvezetői tevékenység ellátására, a légiüzemeltetéssel (air operation), a földi kiszolgálással (ground handling) és a szállítási feladatok szervezésével, megoldásával kapcsolatos, valamint a vonatkozó megfelelőség biztosítási (compliance monitoring) teendők végzésére.