Újdonság! Alapszakkal tanárszakra

Az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok ellátása tekintetében oktatásért felelős miniszter előzetes véleménye alapján Közleményben határozta meg azon 4 féléves, levelező munkarendű tanári mesterképzések körét, melyekre meghatározott alapképzési szakon szerzett oklevél birtokában lehetőség van a belépésre. 

 

Ezen tanári szakképzettségek a következők: 

 • biológiatanár, 

 • ének-zene tanár, 

 • fizikatanár, 

 • informatikatanár (digitális kultúra tanára), 

 • kémiatanár, 

 • matematikatanár, 

 • technika- és tervezés tanár, 

 • testnevelő tanár, 

 • vizuáliskultúra-tanár. 

  Részletek Itt