Tanárképzés 2022

2022 szeptemberétől megújul a tanárképzés rendszere. A közismereti tanárszakok esetében megmarad a kétszakos, osztatlan képzési forma, ám az eddig 4+1 vagy 5+1 éves képzés a következő tanévtől egységesen 5 évig tart majd. 

A megszerzett oklevéllel a végzett hallgatók általános és középiskolákban egyaránt taníthatnak majd, ám az emelt szintű érettségire való felkészítésre, valamint fakultációvezetésre az egyéves, egyszakos szaktanári mesterképzés elvégzését követően lesz lehetőségük. Az egyéves mesterképzésre azonban csak a tanári munkakört betöltő, sikeres minősítő vizsgával, azaz legalább Pedagógus I. besorolással rendelkező tanár jelentkezhet. 

 

Az osztatlan tanárképzésre történő felvétel feltétele továbbra is legalább egy emelt szintű érettségi vizsga megléte. Minden esetben az adott tanárszaknak megfelelő alapképzési szakok emelt szintű érettségi követelményeit kell alkalmazni azzal, hogy a jelentkező legfeljebb egy emelt szintű érettségi vizsga teljesítésére kötelezhető. 

A korábbi évektől eltérően azonban a tanári szakpárok esetében a jelentkező választása, hogy melyik előírt érettségi vizsgatárgyat teszi le emelt szinten.  

Kivételt képez, ha az osztatlan tanári szakpárnak az egyik szakja az angol nyelv és kultúra tanára, a német nyelv és kultúra tanára, a német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, a francia nyelv és kultúra tanára, az olasz nyelv és kultúra tanára vagy a spanyol nyelv és kultúra tanára szak, mivel ott az adott idegen nyelvből kötelező az előírt emelt szintű érettségi vizsga teljesítése. (Amennyiben a fenti szakok egymással állnak szakpárban, úgy a jelentkező döntése, hogy melyik idegennyelvből tesz emelt szintű érettségi vizsgát.) 

Újdonság ebben az évben, hogy a sport és testnevelés műveltségi területű osztatlan tanárszakok (testnevelő tanári szak, gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanári szak) tekintetében is kötelező a gyakorlati vizsga. 

Amennyiben az adott szakpár egyikén gyakorlati vizsga a követelmény, úgy a jelentkező értelem szerűen a másik szakon előírt érettségi vizsgatárgyat teszi le emelt szinten; ha mindkettő tanári szakon gyakorlati vizsgát írnak elő, úgy a jelentkező mentesül az emelt szintű érettségi vizsgakövetelmény alól, s a pontszámítás kizárólag a gyakorlati vizsga eredménye alapján történik majd. (pl. ének-zene tanár – népzene- és népikultúra tanár szakpár; ének-zene tanár – testnevelő tanár szakpár; ének-zene tanár – vizuáliskultúra-tanár szakpár; testnevelő tanár – vizuáliskultúra-tanár szakpár, stb.) 

Fontos kiemelni, hogy amennyiben egy szakpáron az egyik szakon kötelezően előírt gyakorlati vizsga van, a másikon pedig emelt szintű érettségi alapján számolják ki a felvételi összpontszámot, úgy az előírt emelt szintű érettségiért többletpont kapható. Más jogcímen viszont ezeken a szakpárokon többletpont nem adható! Amennyiben pedig mindkét szakon gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás, úgy ott többletpontot semmilyen jogcímen nem kap a jelentkező. 

 

2022 szeptemberétől a gyakorlati rendszer struktúrája is változni fog. A jelenleg két féléves, összefüggő tanári gyakorlat eloszlása egyenletesebbé válik: a hallgatóknak minden félévben szakmai gyakorlaton kell részt venniük, így a kezdetektől folyamatosan fejleszthetik tanári kompetenciáikat; az egy féléves szakmai gyakorlatot pedig a képzés végén kell teljesíteniük. A hallgatóknak szakmai gyakorlaton kell részt venniük általános iskolában és középiskolában egyaránt, s hátrányos helyzetű diákok körében is.  

 

Újdonság ebben a felvételi eljárásban az integrált természettudományos tanárképzés, a természettudomány-környezettan tanárszak elindítása. A természettudomány-környezettan tanár általános iskola felső tagozatában, illetve középiskola első két évfolyamán oktathatja a természettudományos tantárgyakat. Az új pedagógusszak szakít a korábbi oktatási formával, mivel nagymértékben alapoz majd a kísérletezésre, a szemléletes oktatásra. A szakon végzett hallgatók így az ismeretek gyakorlatias, kísérletezésen alapuló átadására lesznek képesek. Az új tanárszak mindössze 6 helyen, köztük a Nyíregyházi Egyetemen indul 2022. szeptemberi kezdéssel.